Irodalmi kvíz: Mennyit tudsz Szindbádról? Teszteld a tudásod!

Már 88 éve nincsen közöttünk Krúdy Gyula, a modern magyar prózaírás kiváló mestere. Országos hírt és igazi közönségsikert a Szindbád-sorozat hozott neki, amelyet a keleti mese- és novellagyűjtemény, az Ezeregyéjszaka inspirált. Bár Krúdy mindig tagadta, hogy Szindbád alakjában saját alakmását, alteregóját teremtette meg, a szakirodalom fenntartja ezt a vélekedését, főleg a novellákban fellelhető önéletrajzi elemek, és a főhős Krúdy szemléletét tükröző önbírálata és ironikus reflexiói miatt. Belesűrítette Szindbád-novelláiba társadalmi osztályának, a dzsentrinek a dekadenciaérzését, az elbeszélések ironikus kritikát mondanak a múltba temetkező fejlődésképtelen nemesi világról. Te mennyit tudsz Krúdyról és Szindbádról? Teszteld a tudásod a kvízünkkel!

Mennyire bízhatsz meg a memóriádban? Vajon emlékszel a legbanálisabb részletekre is? Most kiderül!

Leadfotó: facebook.com/pecelihirek

Oldalak