Bambusz? Vízcsepp? - A legbrutálisabb kínzási módszerek az ókori Kínából

Bambusz mag fölé kötözni valaki? Esetleg napokon át a homlokára csöpögtetni a vizet? Az ókori Kínában nagyon kreatívak tudtak lenni, ha kínzásról volt szó.

Az igazi drákói szigor

A World History Encyclopedia szerint Kína a világ legrégebbi ma is létező civilizációja. Kína hosszú távú sikerének titka az a törekvése volt, hogy mindenáron harmonizálja társadalmát.
Ez természetesen a jog és a törvények bevezetésével járt, na meg persze a büntetés végrehajtás megszületésével, ami nagyban támaszkodott az egzotikus kínzási technikákra. Gondoljunk például a bambuszkínzásra, amelysorán a foglyot egy bambuszmag fölé kötözték. Ezután napok alatt a bambuszhajtás megnő, és lassan felnyársalja az áldozatot. Egy másik, a híres vizes kínzás. Ennek számos ördögi változata volt, kezdve az ember fejére csepegtetésétől a vízbe merítésig. A foglyokkal való bánásmód az ókori, és később a császári Kínában, nem a törvény betartását, hanem a társadalmon belüli mindenféle nézeteltérés megszüntetését célozta. Nézzük tehát a fogolylét zord valóságát az ókori Kínában.

A Grunge szerint a központosított kínai állam első császári törvénykönyvei akkor születtek, amikor a Qin-dinasztia első császáraként Shihuangdi i. e. 221-ben autokratikus uralmat hozott létre. Mennyire volt autokratikus a Qin uralom? A World History Encyclopedia könyvégetésekről és a számolatlanul kivégzett férfiról, nőről és gyermekről ír, akik nem engedelmeskedtek a törvényeknek.

A Qin Kínát a legalizmus néven ismert filozófia irányította. Ez a gondolkodási iskola úgy vélte, hogy az emberek természetüknél fogva rosszak. A logika szerint egy harmonikus társadalom megteremtéséhez, ahol a gyengéket védik, a törvényeknek egyszerűnek, brutálisnak és hatékonynak kellett lenniük. A legalizmus alapítója, Han Feizi írta: "A hatalmat egyedül az uralkodónak kell birtokolnia, aki úgy gyakorolja, mint a villám vagy a mennydörgés". A törvények túlzóan szigorúak voltak, és az elítélteket kínzásnak, kényszermunkának vagy kivégzésnek vetették alá. A kivégzésre főként lefejezéssel került sor, de néha szekerek tépték szét a foglyok testét, vagy üstben főzték meg őket. Akkor még az ártatlanság védelme nem létezett, addig bűnösnek tekintettek ha gyanúba keveredtél, amíg az ellentéte ki nem derült.

Ilyen törvénykönyvvel nem csoda, hogy a Qin-dinasztiát i. e. 206-ban a Han-dinasztia megdöntötte. A Han-dinasztia a büntető törvénykönyvet úgy alakította át, hogy az a konfucianizmus elveit is magáévá tegye, de még mindig nagy hatással volt rá a legalizmus tételei.

Oldalak