105 éve mutatta be Einstein a relativitáselméletet, megváltoztatta a világot

A tudós olyat alkotott, mely alapjaiban változtatta meg a fizikáról alkotott elképzeléseinket.

Relativitáselmélet

Mindenki megtanulta általános iskolában a relativitáselméletet, melyet a híres tudós és lángelme, Albert Einstein dolgozott ki. Ez tulajdonképpen a fizika egyik részterülete, a klasszikus mechanika általánosítása - a felfedezés alapjaiban megváltoztatta a világot és a fizikai elképzeléseinket, ezért is olyan lényeges. Két részre osztható: speciális és általános. Mindkettőt Einstein publikálta, előbbit 1905-ben, utóbbit pedig 10 évvel később, november 25-én egy előadássorozat keretében a Porosz Tudományos Akadémián.

Speciális relativitáselmélet

Einstein 1905-ben kiadta A mozgó testek elektrodinamikájáról című írását, az ebben megfogalmazott elmélet csak később kapta a speciális relativitáselmélet nevet. A relativitást ez a publikáció az idő, a tér, a tömeg és az energia elméleteként vezette be. Több, korábban hosszú idő óta fennálló, magyarázatra szoruló fizikai problémát oldott meg, többek között, hogy a fény valamilyen közegben (éterben) mozog (minden egyéb hullám közegben mozog, például vízben vagy levegőben). Megoldotta a klasszikus mechanika és a Maxwell-elmélet közötti ellentmondást is: az első szerint a fénnyel szemben haladva nagyobbnak kell mérni a sebességét, a második szerint ugyanakkora minden rendszerben. Einstein elmélete rögzítette, hogy nincs ilyen közeg: a fénysebesség minden megfigyelő számára állandó, nem függ a megfigyelő mozgásától. Mivel a newtoni mechanikában ez nem lehetséges, így Einsteinnek egy új rendszert kellett kidolgoznia. Tekintettel arra, hogy zseni volt a fickó, annyira nem meglepő, hogy jól sikerült neki.

Általános relativitáselmélet

Az általános relativitáselméletet tehát - ahogy említettük - Einstein 1915. november 25-én előadássorozatban adta elő a Porosz Tudományos Akadémián, igaz, csak 1916-ban publikálta hivatalosan. Nem elhanyagolható információ egyébként, hogy a kovariáns egyenleteket Einstein előtt már David Hilbert felírta, és ők ketten együtt alkották meg az általános relativitáselméletet.

Ez az elmélet minden megfigyelőt egyenértékűnek tekint, nem csak azokat, akik egyenletes sebességgel mozognak. Az általános relativitás érvényes azokra is, akik egymáshoz képest gyorsulva mozognak. Ebben az elméletben a gravitáció nem egy erő többé, hanem a tér-idő görbületének következménye. Az általános relativitáselmélet egy geometriai elmélet, mely szerint a tömeg és az energia "meggörbíti" a téridőt, és a görbület hatással van a szabad részecskék mozgására, sőt még a fényére is. Az elmélet felhasználható a Világegyetem fejlődésével kapcsolatos modellek felállítására, és így a kozmológia alapvető eszköze. Ez az elmélet jelenti az alapját a kozmológia standard modelljének, és ez ad eszközt ahhoz, hogy megértsük a Világegyetem tulajdonságait, azokat a tulajdonságokat, amelyeket csak jóval Einstein halála után fedeztek fel - írja a Wikipédia.

Einsteint a 20. század legnagyobb tudós alakjának tartják. A Nobel-díjas szakember előre képes volt jelezni olyan, a fizikával kapcsolatos tényállításokat, melyeket 100 évvel később tudtak csak bizonyítani.
Kattints a további képekért!

Leadfotó: Profimedia - RedDot

Oldalak