A Bálint név rejtett üzenete - Ezt árulja el a viselőjéről

Nevünkben a sorsunk - tartja a mondás, úgyhogy új sorozatunkkal azoknak szeretnénk segíteni, akik éppen gyermekáldás elé néznek és névválasztás előtt állnak, illetve azoknak, akik szeretnék megtudni, milyen tulajdonságokkal ruházza fel őket a nevük. A legújabb részben a Bálint nevet elemzi szakértőnk, Kárászné Tomanó Ágnes grafológus szakoktató, szaktanácsadó. Olvass tovább!

Bálint – 1B; 1á; 1l; 1i; 1n; 1t

Szórakoztató grafológia

A cikk a szórakoztató grafológia egyik példája, melynek nincs köze a hagyományos íráselemzéshez. Grafológusunk abból a feltételezésből indul ki, hogy a születési nevünkben szereplő betűk ugyanúgy felruházhatnak tulajdonságokkal, mint ahogyan azt a születéskori csillagállások is teszik. Tőlünk függ, hogy a későbbiekben hogyan használjuk a betűk adta lehetőségeket, azaz hogyan írjuk le őket.

A grafológiai betűszimbolikát segítségül hívva a "B" betű a szerzés, a birtoklás betűje. Ne mindig csak az anyagi javakra gondoljunk, hanem a számunkra fontos dolgok, értékek megszerzésére is kaphatunk utalást. Más szimbólumrendszer értelmezése alapján a házat, a védelmet is jelentheti.

Az „á” a munkához való hozzáállás, a munkavégzés betűje. A munkaterületet, a tevékenység módját és mikéntjét is szimbolizálja. Tulajdonosai szeretnek tevékenykedni, szeretik a munkát, örömmel jelentkeznek, ha valamilyen feladatot kell vállalni. Fontos megvizsgálni, hogy az ovál és a „lába” azaz a betű kerek része és a végvonala kapcsolódik-e egymáshoz. Az ovál jelképezi az író személyt, a végvonal magát a munkát jelenti. Ha a kettőt írója nem köti össze, akkor nem igazán kedveli a számára kiszabott feladatot, nem szereti munkáját, vagy éppen munka nélkül van.

Az „l” a tudás, az intelligencia betűje. Az iskolában hurkos betűként tanultuk írni. Aki gyakran „elfelejti” berajzolni a hurkot ebbe a betűbe, azt nem sok öröm, dicséret érte tudásával, vagy tudásvágyával kapcsolatosan. Az „l” betűt nem csak a tanulás, hanem a tanítás betűjeként is számon tartja a betűszimbolika. Aki a középzóna (á,i,n, stb.) területén belül „keresztezi” a két hurokszárat, az jól tud tanítani, vagyis ismereteit mások számára érthetően tudja továbbadni, elmagyarázni. Akkor viszont, ha a két hurokszár nem keresztezi egymást, mert 1-2 mm vonalhiány keletkezik, - így a hurokterület nem záródik- ez feledékenységre utaló jelzés lehet az írásban.

Az „i” betű magassága jelzi írójának önértékelését, önbecsülését, önmagához fűződő viszonyát. Az ékezet elhelyezése utal gondolkodásának precizitására, vagy – előreszaladó ékezetnél – gondolkodásának gyorsaságára.

Az „n” kapcsolati betű. Nem a párkapcsolatot jelképezi, hanem írójának a kisebb létszámú táraságokhoz fűződő viszonyáról ad felvilágosítást. Megfigyelhetjük, hogy magasabbra írja-e az első törzsvonalat (függőleges vonal) a többinél. Ha igen, akkor többre tartja magát a környezeténél; ha viszont nem, akkor a többieket értékeli jobbnak saját magánál.

A „t” a vezetés, a döntéshozatal, az irányítás betűje, mely a vezetéssel, irányítással, dominanciával kapcsolatos tulajdonságainkat, illetve igényünket is jelzi. Megmutatja, hogy a betű tulajdonosa csak vágyik az irányításra, vagy valóban képes is rá. Többnyire a „kisbetűs” változatot vizsgáljuk. Az áthúzás magassága, valamint a hossza jelzi a tulajdonságok meglétét, vagy hiányát. Megmutatja továbbá írójának döntéshozatallal kapcsolatos szokásait: megfontoltságát, vagy éppen kapkodását a döntéseinek maghozatala közben.

Lapozz a folytatásért!

Fotó: youtube.com

Oldalak

  • 1
  • 2

Szólj hozzá Te is!