Az intelligencia típusai - Neked melyik az erősséged?

Az intelligencia sokkal összetettebb fogalom annál, mint ahogy elsőre gondolnánk. E rendkívül szerteágazó képességnek számos összetevője van, így mindenkinél más és más a domináns, mindenki másban jeleskedik.

Nyelvi intelligencia
A nyelvi intelligencia az olvasással, írással, fogalmazó- és beszédkészséggel és az idegennyelvek elsajátításának képességével kapcsolatos. Akinél az intelligenciának ez a fajtája erős, az jó kifejezőkészséggel rendelkezik, meggyőző kommunikátor és jó szónok, illetve könnyen sajátít el nyelveket.

Logikai-matematikai intelligencia
A numerikus készségekhez, a számok, matematikai műveletek kezeléséhez kapcsolódik, a logikus, elemző gondolkodásmódért felelős. Akinél erős, az jó stratéga, aki könnyen átlátja a dolgok közötti összefüggéseket és könnyen modellezi a világot és a benne előforduló helyzeteket.

Zenei intelligencia
A jó hallásért és a dalok zenei szerkezete és dallama iránti fogékonyságért, valamint a fejlett ritmusérzékért felelős.

Vizuális-térbeli intelligencia
Aki e téren erős, annak jó a térbeli tájékozódási készsége, könnyen átlátja a fizikai terek szerkezetét és az egyes helyek között levő összefüggéseket, továbbá jó a szem-kéz koordinációja és a vizuális memóriája is. Könnyen felméri és jól becsüli meg az egyes dolgok méretét és egymáshoz viszonyított arányát.

Mozgási intelligencia
Az intelligencia e típusában jó készségűeknek fejlett a mozgáskoordinációjuk, így ügyesek a mozgáshoz kapcsolódó tevékenységekben: jól tornáznak, táncolnak, kiemelkedő eredményeket érhetnek el a sportokban, de akár sebészként is, hiszen a motoros készségeik jók és finommozgásaik is fejlettek.

Interperszonális intelligencia
Ez a típus határozza meg, hogy valaki mennyire ügyes mások érzéseinek, céljainak és indítékainak felismerésében, viselkedésének megértésében, és mennyire boldogul jól, ha emberek közé kerül.

Metakognitív intelligencia
Akinél jól működik, az könnyebben tesz szert a kellő önismeretre és önelfogadásra, hiszen jól megy neki saját érzelmeinek és hangulatainak a tudatosítása

Oldalak

Szólj hozzá Te is!